Vystavuj v HotDock Project Space!

HotDock Project Space uverejňuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre kurátorov a umelcov. Výzva platí pre kurátorov, umelcov/umelkyne pracujúcich v akomkoľvek médiu. Plánovaná výstava sa uskutoční v roku 2020 (dôsledkom obmedzení Covid je konkrétny dátum výstavy predmetom diskusie).

Môže ísť o individuálnu alebo kolektívnu výstavu, pričom rozpočet na realizáciu výstavy je 700 eur. Výstava sa bude realizovať v mesiacoch september/október 2020 v HotDock Project Space na Topolčianskej 12 v Bratislave.

Prihláška musí obsahovať:
– vo formate PDF/ doc/ docx!
– Meno, e-mail, telefónne číslo
– CV
– portfólio autora
– link na web autora (nie je podmienkou)
– anotácia / popis projektu
Pri hodnotení projektov budeme taktiež hodnotiť akým spôsobom projekty reflektujú kontext v ktorom, sa naša galéria nachádza a taktiež ako projekty zapadajú do témy DEGROWTH, ktorá spája náš tohto ročný program.

Prihlášky môžeš posielať na e-mail: hd.opencall2020@gmail.com do 15. 7. 2020. Výsledky Open Call 2020 budú zverejnené najneskôr do 31.7. 2020.

Viac info nájdeš na ich webovej stránke alebo na instagrame.

Zdroj: HotDock Project Space | Foto: HotDock

Viac príbehov
Čo si pozrieť v SNG? Aktuálne výstavy a expozície | 1/2
shares