Výstava Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií

Slovenská národná galéria momentálne návštevníkom ponúka výstavu pod názvom Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations, ktorú je možné navštíviť až do 29. marca.

Ide o autorskú výstavu, ktorá však nie je retrospektívnym podaním tvorby autorky a teda neprezentuje iba jej dokončené diela. Ponúka, ako sám názov napovedá, aj súbor rozpracovaných diel v zmysle Work in Progress. Zaujímavosťou je navyše aj to, že prezentované sú myšlienky alebo návrhy diel, ktoré ešte len vzniknú, počas trvania výstavy alebo po jej skončení. Tento aspekt je interesantný hneď z niekoľkých hľadísk. Návštevník sa takto sám stáva súčasťou tvorivého procesu, pričom na ňom zanecháva svoju stopu. Navyše sa vďaka citlivému a prepracovanému kurátorskému podaniu môže stretnúť s umelkyňou v jej minulosti, prítomnosti a zároveň budúcnosti. To mu dovoľuje pochopiť viac z jej myslenia, inšpirácie, životnej filozofie v priebehu jej umeleckého vývoja a zároveň tak prepája jednotlivé diela na vyššej úrovni, ako je možno bežný návštevník galérie zvyknutý.

Foto: Martin Deko, SNG

Anna Daučíková sa narodila v Bratislave v roku 1950. Momentálne žije a tvorí v Prahe na Akadémii výtvarných umení. Vyštudovala bratislavskú VŠVU, konkrétne oddelenie skla v architektúre Václava Ciglera, čo dokazujú vystavené sklenené objekty hneď v úvodnej miestnosti výstavy. Významné obdobie pre jej tvorbu bolo v rokoch 1987 až 1991, kedy žila a pracovala v Moskve. Odtiaľ pochádza vystavená séria fotografických portrétov náhodných moskovských žien odfotených na ulici v nedeľu ráno s názvom Moskva/ženy/nedeľa, ktorá dokazuje zásadné feministické a queer postoje autorky. Ako sama dodáva: “…ktoré už ani nie sú ženami! Ktoré sú nositeľkami tašiek! Ktoré sa v nedeľu s naprosto vyčerpaným ksichtom honia po uliciach, kým ostatná časť obyvateľstva leží opitá doma!”

Po návrate z Moskvy do Československa v 90. rokoch začala spolupracovať s feministických kultúrnym časopisom ASPEKT a občianskym združením Iniciatíva Inakosť – spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menších. Anna Daučíková má významné postavenie v slovenskom, českom ale aj európskom umení ako genderová a feministická umelkyňa. Venuje sa sklu, šperku, maľbe, fotografii, performancii a akcii. Táto skutočne všestranná tvorba je na výstave prezentovaná v siedmich miestnostiach: päť dielní, “videokino“ a “videolaboratórium“. Najlepšie náladu  celej výstavy charakterizuje asi sama autorka vo videu prehrávanom v spomenutom “videokine“, kde hovorí: „You should real feel free to be free.“

Autor: Barbora Mistríková | Foto: Martin Deko, SNG

Viac príbehov
Kam tento týždeň na kultúru?
shares