Študentská súťaž Máš umelecké črevo? má svojich víťazov

Počas celého júla bude možné v Slovenskej národnej galérii vidieť ocenené projekty medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií Máš umelecké črevo? Tohtoročná téma Butterfly effect so zameraním na ekologickú krízu podnietila študentov k vytvoreniu zaujímavých projektov, v ktorých sa snažili prispieť malými krokmi k väčším zmenám k lepšiemu. 

V utorok 23. júna 2020 zúčastnení študenti prezentovali svoje projekty v kaviarni Berlinka v Slovenskej národnej galérii pred porotou zloženou z galerijných pedagógov štyroch partnerských inštitúcií. Tento rok porote predsedal grafický dizajnér Branislav Matis, pre ktorého je začlenenie ekologickej problematiky do umeleckej tvorby a udržateľnosť jednou z hlavných tém aj vo vlastnej práci. Matis ocenil kreativitu študentov a pestrosť ich prístupov – od tradičných výtvarných postupov, cez využitie digitálnych technológií a sociálnych sietí, až po angažovanú tvorbu. 

Väčšina projektov sa zameriavala na problémy spojené s odpadom a recykláciou, aj preto porotu najviac zaujala práca žiakov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici pod názvom Et plantabis viriditas, ktorá sa venovala zdanlivo nepatrnému problému zatrávňovania v mestách. Projekt Adriána Dvorského, Jakuba Ďuriana a Viktora Domina ráta s participáciou verejnosti a ponúka spôsob, ako obohatiť mestskú flóru nielen o rôznorodé rastliny, ale aj organizmy, pre ktoré je pestrejšie zloženie mestskej zelene nevyhnutné. Porota ocenila aj grafické spracovanie projektu, jeho prezentácie a výtvarného výstupu – balíčka semenných guliek pre návštevníkov výstavy. „Mali dobrý nápad a ten sa stal hnacím motorom, ktorý keď sa nahodí, všetko ostatné šlape,“ komentoval komplexnosť víťazného projektu Matis. 

Ďalšie ceny putovali do rúk študentov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici a Spojenej školy Tokajícka v Bratislave. „Myslím si, že napriek ťažkej situácii tohto ročníka sme mali možnosť vidieť mladých ľudí, ktorí sa ekologickými problémami spoločnosti skutočne zaoberajú a sú schopní aktívne osloviť aj verejnosť. Mnohí preukázali veľkú znalosť problematiky a predovšetkým túžbu súčasný stav meniť,“ zhodnotila priebeh súťaže jej spoluorganizátorka Barbora Tribulová.

Víťazný tím tento rok prevzal nielen putovnú cenu súťaže navrhnutú šperkárkou Katarínou Siposovou, ale aj špeciálny darček – smart hodinky Garmin od Slovenských elektrární, ktoré podporili aktuálny ročník súťaže. Po prvýkrát boli špeciálne odmenení aj pedagógovia súťažiacich študentov, a to víkendovým pobytom v kaštieli Strážky. Ocenenie za niekoľkoročné líderstvo svojich študentov v rámci rôznych projektov získala Marianna Mlynárčiková zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici. 

Zdroj: TS SNG | Foto: Finále – Šimon Lupták, SNG; výtava – Martin Deko, SNG

Viac príbehov
Poznáme víťazov 24. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava!
shares