NØIR Dance Company: Tanec pretvorený v divadlo

Súčasný a neoklasický tanec, acrobatic partnering… Tieto tanečné techniky, niekomu možno neznáme, využíva mladý tanečný súbor Nøir Dance Company. Takýmito štýlmi sa prejavuje, tancuje, dýcha a funguje. Z tancu vytvára divadlo.

Súčasný tanec… Čo to znamená?

Súčasný tanec je prejav pohybu tanečníka, ktorému najbližší je moderný a scénický tanec. Ako špeciálnu vizitku však využíva prácu so zemou, rôzne kroky podobné break dance-u, no menej vyhrotené, viac uvoľnené a častokrát prepojené s dychom daného tanečníka. Tento štýl je preslávený najmä v štátoch západnej Európy a Škandinávie ako Holandsko, Švédsko či Dánsko. Na Slovensku sa nevyučuje takmer vôbec a jeho technika sa spája s komerčným show dance-om alebo moderným tancom.

Nøir Dance Company je tanečné divadlo tvoriace štýlom súčasného a neoklasického (novo baletného) tanca. Používa prvky baletu, ktoré uvoľňuje, prepája so zemou a podčiarkuje emóciami. Prenos pocitu a myšlienky, prenos idey, prečo tanečník tancuje, čo jeho tanec vyjadruje a aký má súlad s hudbou, je hlavným cieľom tvorby. Preniesť na divákov emócie, vtiahnuť ich do pohybu a nechať unášať rytmom, ktorý v nich vzbudí reakciu, otázky či zamyslenie.

Ako súbor vznikol?

Nøir vznikol približne pred dvoma rokmi z iniciatívy choreografky Dominiky Malenovskej, za pomoci Silvie Grachovej a Lujzy Zaťkovej. Spoločne vložili do tanečného divadla energiu, ktorou premenili prvotný nápad na fungujúci umelecký súbor. Od roku 2017 sa Nøir posúva, tvorí, trénuje a organizuje predstavenia. Má okolo 12 členov, ktorých môžete vidieť v jednotlivých choreografiách.

Nøir Dance Company

Prezentácia a predstavenia

Prvým významným predstavením bolo “Absurdity”, kedy Nøir zorganizoval celovečerný umelecký program zložený primárne z jeho tvorby, s hudobným hosťom spevákom a gitaristom Erikom Žigmundom. Išlo o tanečno-divadelné predstavenie obsahujúce početné choreografie súčasného tanca: sóla, duety, triá, skupinové tance… Najdlhším, 15-minútovým, tanečným číslom bola choreografia “Dun.Num” s vlastným príbehom.

Predstavenie začalo netradične – interakciou tanečníkov s publikom. Tanečníci už pri príchode divákov sedeli na sedadlách v hľadisku a keď sa zdvihla opona a zhasli svetlá, tanečníci začali preliezať sedadlá, až sa postupne dostali na javisko. Program bol rozdelený na dve časti, ktoré delila krátka prestávka, a skupinový tanec na pieseň Strange od speváčky LP ho poklonou ukončil.

Nøir tvorí netradične

Jedným z najoriginálnejších prejavov tvorby mladého súboru bolo predstavenie “Čierne oči choďte spať” prezentované v Tlačiarni Svornosť. Prostredie polorozpadnutej schátranej budovy pridalo predstaveniu jedinečnú atmosféru. Svetlá, autentická hudba, kostýmy a choreografie zanechali v divákoch výnimočný efekt. Program bol opätovne rozdelený na dve časti. Prvá časť sa skladala z jednotlivých choreografií od Dominiky Malenovskej a Silvie Grachovej.

Druhá časť s názvom “Room” bolo samostatné tanečné dielo, diplomová práca Dominiky Malenovskej, zobrazujúca príbeh piatich členov (ne)tradičnej rodiny. Príbeh submisívneho otca, troch dcér a despotickej matky, ktorá svojím konaním dokázala priviesť jednu z dcér na pokraj šialenstva. Vykreslené vzťahy, postavy a charaktery sa vynímali v gestách, pohyboch, prinášali ľuďom myšlienku a zážitok.

Aktuálna a priebežná tvorba Nøir dance company

Bratislava ukrýva umelecké poklady v rôznych častiach mesta. Nøir sa prezentuje najčastejšie tanečnou improvizáciou v osvetlených výkladoch Bohéma baru alebo krátkymi predstaveniami v Art Vinotéke na Kramároch. Podniká tanečné fotenia, produkuje promo videá, ktoré ľuďom bližšie priblížia tvorbu a techniku súboru. Inšpiruje sa rôznymi zahraničnými tanečnými skupinami, interpretmi a performermi, čerpá nápady a rozvíja sa stále vpred.

Autor: Katarína Jungová | Foto: Nøir Dance Company

Viac príbehov
„Peniaze sú náboje, ktorými môžeš strieľať, ale aj štít, ktorý ťa ochráni,“ hlása nové predstavenie Divadla NUDE.
shares