Festival Tehláreň 2020 vyhlasuje open call

Umelecký festival Tehláreň funguje pod záštitou platformy pre začínajúcich umelcov Clear Collective. Teraz hľadajú začínajúcich umelcov, ktorí by svoju tvorbu chceli odprezentovať na druhom ročníku festivalu. Ten sa bude konať v auguste 2020 v Liptovskom Mikuláši.

Open call je určený pre jednotlivcov aj skupiny, pre ľudí zaoberajúcimi sa výtvarnou, hudobnou, divadelnou, či filmovou tvorbou. Ukážky svojich prác, životopis, prípadne charakteristiku projektu, s ktorým by ste sa chceli na festivale zúčastniť môžete zasielať na mail: tehlaren@gmail.com. Prihlasovať sa môžete do 01.04.2020.

Festival Tehláreň vznikol z potreby vytvoriť novú sieť medzi profesionálnymi aj neprofesionálnymi umelcami, študentmi umeleckých škôl a verejnosťou, aktívne sa tým podieľať v kultúrnej sfére Liptova. V rámci festivalu organizátori umožňujú viacerým generáciám umelcov z rôznych sfér prezentovať svoju tvorbu, stretnúť sa a vzájomne sa spoznať, viesť dialóg a budovať súdržnejšiu komunitu.

Zdroj: Tehláreň

Viac príbehov
Výstava Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií
shares