Čo si pozrieť v SNG? Aktuálne výstavy a expozície | 2/2

Juchú, Slovenská národná galéria je opäť otvorená! Dnes vám prinášame prvú polovicu prehľadu aktuálnych výstav a expozícií, ktoré si môžete za prísnych hygienických podmienok prezrieť naživo v priestoroch Esterházyho paláca v Bratislave.

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

(k výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia)

29. 2. – august 2020

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.
Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Esterházyho palác, 2. poschodie | Vstup voľný


Generácia 909,76

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Otvorenie výstavy: 25. 6. 2020 – otvorenie výstavy bude prebiehať podľa aktuálnych možností v rámci bezpečnostných opatrení

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Cyprián Majerník: Na pohovke
Ján Mudroch: Lettrice

Zdroj: TS SNG | Foto: SNG

Viac príbehov
Výstava Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií
shares