Čo si pozrieť v SNG? Aktuálne výstavy a expozície | 1/2

Juchú, Slovenská národná galéria je opäť otvorená! Dnes vám prinášame prvú polovicu prehľadu aktuálnych výstav a expozícií, ktoré si môžete za prísnych hygienických podmienok prezrieť naživo v priestoroch Esterházyho paláca v Bratislave.

Experimentálne expozície: Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava 

Kurátorka: Alexandra Kusá 

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes. 

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák) je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac. – Táto experimentálna expozícia zostáva z hygienických dôvodov naďalej uzavretá. 

Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov

Archív Júliusa Kollera

Od 14. 1. 2020 

Kurátorka: Petra Hanáková 

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.  

Archív Júliusa Kollera

LV100

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia 

29. 2. – august 2020 – predĺžený dátum trvania výstavy 

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava 

Kurátorka: Zuzana Koblišková 

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov. 

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatil aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú SNG pripravila na Webe umenia 

Zdroj: TS SNG | Foto: SNG

Viac príbehov
NASA, MoMA, aj Google: Sensorium predstaví významné osobnosti digitálnej kultúry
shares