Čo čítať: Ivan Štrpka – Medzihry. Bábky kratšie o hlavu

Ivana Štrpku môžeme považovať za jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov a esejistov. Je členom básnickej skupiny Osamelí bežci, bývalým redaktorom viacerých literárnych periodík a spoluautorom jedenástich albumov Deža Ursinyho.

Po dvoch desaťročiach vyšla jedna zo zabudnutých zbierok básní Ivana Štrpku Medzihry. Bábky kratšie o hlavu. Štrpka v diele kritizoval dobu Mečiarovu, čo bolo dôvodom odmietnutia knihy slovenskými vydavateľmi a dlhoročnej neprístupnosti domácim čitateľom. Dielo, podobne ako Štrpkova esej Kŕč roztvorenej dlane, nazerá na prechod z neslobody do demokracie a ako naznačuje názov eseje, našu neschopnosť vysporiadať sa s touto zmenou. Prvú časť tvoria ilustrácie Martina Gerboca, ktoré možno vnímať ako samostatný celok v rámci knihy, no dotvárajú celkový, miestami mysteriózny dojem z diela.

Motív bábok, ktorý nás sprevádza celým dielom, dokážeme chápať nielen v kontexte ponovembrových politických zmien, ale aj existenciálnom alebo etickom (osoby pozbavené individuality, neuvedomujúce si plytkosť svojho bytia). Okrem bábok v diele nájdeme aj symbolického šaša a anjela a referencie na Nietzscheho či Junga.

-nie, bábky nepoznajú hĺbku (a rovnako ako bezmenný

dav) bez vedomia nevstupujú do vody.

Bábky kratšie o hlavu sa oplatí prečítať kvôli nadčasovosti, ktorú dielo nepochybne obsahuje. Poskytuje nám pohľad odlišný než prózy a dokumentárne filmy, ktoré sa zaoberajú udalosťami 90. rokov. Vlastnosťou, ktorá dielo odlišuje od iných s prvoplánovo podobným motívom je pluralita interpretácie. Čítanie básní nám nemusí pripomínať iba skazenosť politických elít a manipuláciu masami, čo oceňujem.

 

Ukážka z diela:

Krv kráča hmlistým dňom.

A nikde vietor ani plášť.

Sedia dve postavy. Pod riekou clonou

medzi nimi zášť. A syčiaci

pomalý ohník, ktorý si jednou vlhkou nohou

nostalgicky odskakuje do lesa. Všetci

traja sú v strehu v strede rastúceho

kruhu. Nemého kola. Drviaceho kolesa.

 

Odporúčam si vypočuť aj rozhovor o diele s autorom, nájdete ho TU.

Knihu zoženiete napríklad v našom obľúbenom kníhkupectve Artforum.


Autor: Dorota Suránová | Zdroj: Štrpka, Ivan – Medzihry. Bábky kratšie o hlavu, 2019, Modrý Peter

Viac príbehov
Čakáme na Básne 2021, čítame Básne 2020
shares